Chuyên mục: Trò chuyện bốn phương

Làm Thế Nào Để Xác Định Năm Sản Xuất Đồng Hồ Rolex?

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHẮC SỐ SERIAL để XÁC ĐỊNH NĂM SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ ROLEX   http://replica-watches2012.com/dong-ho-dang-cap/kham-pha-dong-ho-baby-g-msg-c100-tai-baselworld-2019.html http://replica-watches2012.com/dong-ho-dang-cap/dong-ho-julius-co-tot-khonglich-su-dong-ho-julius.html http://replica-watches2012.com/dong-ho-dang-cap/dong-ho-kinyued-1986-ricco-s2-co-gi-dac-biet.html     Số serial của đồng hồ Rolex có dạng …